RBO Sinfonia is een professioneel symfonieorkest gespecialiseerd in het begeleiden van koren.

De vaste kern van musici van het RBO Sinfonia maakt een doorstart!

Musici van het orkest RBO Sinfonia begeleiden al jaren vele koren. Tot 2013 waren deze werkzaamheden onderdeel van de Stichting Koorbegeleidingen. Sinds 2013 is de exploitatie van het orkest in handen van de VOF Holland Orkest Combinatie (HOC). De bovengenoemde VOF HOC heeft kortgeleden aangegeven haar activiteiten per 1-1-2021 te staken.

Wij, de musici die de vertrouwde, vaste kern vormen van RBO Sinfonia, grijpen het opheffen van de HOC aan om de organisatie van onze hoogwaardige koorbegeleidingen voort te zetten: op 11 maart j.l. is de Stichting RBO Sinfonia opgericht – vanaf heden zijn de musici weer eigenaar van hun eigen orkest!

Kernpunten van ons beleid zijn:

  • Een stevige, gedegen organisatie neerzetten
  • Bewaking van de kwaliteit door onze vaste en ervaren aanvoerders
  • De orkestbezetting (de musici in het orkest) kwalitatief weer op peil brengen door het terughalen van goede musici die genoodzaakt waren ander werk aan te nemen
  • Een verantwoord beleid inzake het inwerken van nieuwe jonge musici
  • Redelijke tarieven voor musici (volgens de Fair Practice Code), waarbij wij door een verlaging van de overheadkosten niet duurder worden voor de koren
  • Orkestrepetities waarbij de voertaal Nederlands is
  • Waar gewenst, ondersteunen we educatieve projecten gekoppeld aan uw koorbegeleiding
  • Waar gewenst, ondersteunen we subsidie- en fondsaanvragen

Wij lichten al onze partners in om bekend te maken dat het RBO Sinfonia (her)opgericht is. Uiteraard zullen we alle koren benaderen, die wij in het verleden met veel plezier hebben begeleid.

We begrijpen dat deze verandering ook vragen met zich meebrengt. In een gesprek lichten we graag het proces toe waarin we nu zitten. En graag nemen we eventuele aanvragen en de eerstvolgende concerten met u door.

Wilt u een offerte aanvragen? Dat kan! 

Neem contact met ons op door een mailtje te sturen aan:  info@rbosinfonia.nl

Als u uw telefoonnummer vermeldt, zal iemand van ons management team contact met u opnemen.