Koorbegeleiding vraagt veel toewijding en ervaring. Uitvoeringsomstandigheden kunnen sterk verschillen en vaak is de repetitietijd met koor beperkt. In dergelijke gevallen komt het bij het orkest aan op repertoirekennis, individuele kwaliteit, flexibiliteit en samenwerking. Het zijn eigenschappen waarover de musici van RBO Sinfonia volop beschikken. Daarnaast is het orkest ervan doordrongen dat een concert met begeleiding vaak het hoogtepunt van het koorseizoen vormt, zowel in artistiek opzicht als qua kostenplaatje. Dat vormt voor de musici nog eens een extra stimulans om een koorbegeleiding tot een succes te maken. In dit kader hanteren wij onder meer de volgende beleidspunten:

  • Het werken met vaste en ervaren aanvoerders en overige orkestleden die allen de missie van het orkest toegewijd zijn
  • De terugkeer van goede musici die vanwege de eerder ontoereikende gage genoodzaakt waren ander werk aan te nemen
  • Een verantwoord beleid inzake het inwerken van nieuwe jonge musici
  • Redelijke gages voor musici (volgens de Fair Practice Code), waarbij wij door een verlaging van de overheadkosten niet duurder worden voor de koren
  • Orkestrepetities waarbij de voertaal Nederlands is